Oppføring i kalenderen i Hagetidend

I kalenderen "Hva skjer i Hagelagene" i Hagetidend, finner leserne alle månedens innmeldte hagelagsaktiviteter i Hageselskapet. Slik sender du inn ditt hagelags aktiviteter.

Kalenderen i Hagetidend; «Hva skjer i hagelagene» gjelder for det tidsrommet det aktuelle bladet dekker. Dvs fra bladet kommer ut, fram til det kommer en ny utgave.

Kalenderen er full av flotte arrangementer, og alle skal med. Det er dessverre litt av en puslejobb for deg som er ansvarlig for å rapportere fra hagelaget, fra regionen og for administrasjonen i Hageselskapet. Men, med godt samarbeid og noen kjøreregler får vi det til!

Hagetidend har lang produksjonstid, så derfor må vi innhente stoffet så tidlig. Er ikke alle detaljer avklart på tidspunkt for innsendelse, så skriv at nærmere informasjon kommer og eventuelt hvor dere gir vil informere nærmere, så som lokalavis, telefon, Facebook etc.

På sikt, når alle aktiviteter er oppført i kalenderen på hageselskapet.no, kan informasjonen hentes ut herfra og trenger ikke meldes inn flere ganger. Vi er ikke helt der ennå.

Kort oppsummert:

  • Hageselskapets administrasjon sender ut påminnelse til regionenes kontaktpersoner for kalenderrapportering 10 ganger årlig, ved utgivelse av en ny utgave av Hagetidend.
  • Hagelagene sender de aktuelle aktivitetene til regionen.
  • Regionens kontaktperson sender alle oppføringer fra hagelagene samlet til administrasjonen, ved nina@hageselskapet.no som redigerer og oversender til redaksjonen i Hagetidend.

Slik gjør du det:

Start med å sortere aktivitetene etter dato for den angitte perioden.

Sjekk at hver aktivitet har med klokkeslett, møtested og hvilket hagelag som er arrangør.
Kort beskrivelse av tilbudet, vi finpusser teksten før den går i trykken.

Et eksempel:

18. sept. kl 19.00 Hagevandring. Oppmøte i hagen til Ola Nordmann,
Hagesvingen 2. Hagefryd hagelag.

Mangler det informasjon?

Alternativ tekst: Mer informasjon kommer på vår Facebookside. Kontakt Kari Nordmann for mer informasjon, tlf. 12 34 56 78

Spør oss!

Er noe uklart eller dere trenger litt lengre frist pga sykdom eller annet, ta kontakt:

Nina Ellefsen
Organisasjonskonsulent
nina@hageselskapet.no
TIf. 940 09 301