SMS fra Min side

Som tillitsvalgt kan du enkelt sende SMS til medlemmer i ditt hagelag via Min side.

Hagelaget betaler selv for utsendelsene etter gjeldende takster. Framgangsmåten er som for å sende e-post: Søk opp hvilke medlemmer du vil sende til, husk å filtrere for «Har mobil», kryss av for alle eller velg enkeltvis. Velg «Send SMS» og skriv inn meldingen i vinduet som kommer opp.

Pris pr SMS er for tiden kr 0,89. Vi vil samle opp antall sendte meldinger for hvert hagelag/regionavdeling og sende faktura én gang i året, i januar.

Husk at SMS-er over 160 tegn, bli sendt og priset som to meldinger!

TIPS: Skriv meldingen på forhånd i Word, bruk ordtelling og sjekk antall tegn (med mellomrom), før du kopierer og limer inn teksten i meldingsvinduet på Min side. Husk å skrive hvem meldingen kommer fra.

Meldinger blir sendt fra telefonnummer 2377 og kan ikke besvares.

Det kan være smart med en liten lokal kampanje for å få medlemmer i hagelaget som ikke er registrert med mobilnummer, til å registrere seg og oppdatere profilen på Min side, slik at de kan motta informasjon fra dere på en enkel måte.

Har dere spørsmål, ta kontakt med administrasjonen.