Start en ny hage

Start en ny hage

Med en helt ny hage, starter jakten på hageinspirasjon for å skape din egen hagedrøm. Kanskje frister kaskader av roser og gamle stauder, eller en kjøkkenhage som bugner av grønnsaker - frukt og bær? Eller alt sammen!                                                           

Hageinspirasjon kombinert med hagekunnskap, prøving og feiling, fører deg skritt for skritt nærmere den hagen du drømmer om. Vi har samlet en hel del smarte råd om hva som er lurt å gjøre når du akkurat har “fått” hage.
Hageselskapet er landets største organisasjon for hageinteresserte som søker, hageinspirasjon, -glede og hagekunnskap.

Velkommen som medlem i Hageselskapet. Les mer om vårt tilbud!

Bruk fagfolk

Det kan ofte være både lurt og besparende å kontakte fagfolk tidlig i prosessen, særlig om en er helt blank. Å gjøre egne planleggingstabber kan ofte bli dyrt. En gartner, et anleggsgartnerfirma, en landskapsarkitekt eller en hagedesigner kan hjelpe en å unngå de største tabbene og forhindre innkjøp av dyre planter som ikke passer i din hage.

Hagelitteratur

Her kan du finne råd som kan spare deg fra å bruke penger på planter som ikke passer under dine forhold eller til ditt bruk. Idéer til innredning av hagen finnes også i bøker og tidsskrifter. Vær varsom med å følge forslag til plantevalg fra utenlandske tidsskrifter og bøker. Det kan gå bra, men ikke alltid.

Utnytt det som finnes

Kan noen av buskene og trærne som vokser på tomta komme til nytte i den ferdige hagen? De er jo allerede store. Nyplantinger koster penger og trenger tid for å få samme størrelse. Kanskje kan de flyttes til et sted i hagen de passer bedre.
Naturtomt gjør seg ofte best som som natur. Innkjøpte planter bør kle det som allerede vokser der fra før. Kanskje kan du så og formere opp fine blomster fra det som allerede vokser på stedet, så det blir flere av de samme?
Overflødige masser fra ett område kan komme til nytte et annet sted i hagen. En flat tomt gir lite spenning og skaper få overraskelser. Bruk massen til å lage små voller eller spennende forhøyninger i terrenget – når plantene kommer på plass vil massene bidra til å lage fine rom.

Den grønne rammen av hardføre trær og busker rundt hagen er viktig for alt som skal gro og trives i hagen, ikke minst for mennesker og dyr. Trær og busker gir le for vinden og beskyttelse mot innsyn. Husk på det før du fjerner eksisterende beplanting, selv om de kanskje ikke er dine favoritter.

Med en hekk og noen høye planter, blir sitteplassen lun og god.


Skap en intim sitteplass:

  • Du kan plante busker og trær.
  • Lage levegg av tre og kle med klatreplanter.
  • Utnytte carport eller garasje til skjerm.
  • Beholde naturlig buskvegetasjon og trær.

Unngå kjøp av kostbar jord

Sats heller på å forbedre de massene som allerede fins på tomta. Her er kompost et stikkord. All jord blir bedre om vi tilfører kompost, enten jorda hovedsaklig er sand, leire eller en blanding av disse. Rimelig kompost kan kjøpes eller bestilles ved kommunale gjenvinningsstasjoner. Sjekk kompostportalen.no

Bruk sprengstein i hagen

Sprengstein kan for eksempel brukes til fundamentering av gangvei, parkeringsplass og garasje eller carport. Eller til små tørrmurer i hagen. Sprengstein med én flat side kan brukes til tråkkheller eller belegg på sitteplass.

Overflødige masse

Etter utgraving å sprenging blir det ekstra masse. Det kan koste både og bli kvitt den, og ikke minst å få tilkjørt ny. Se om noe kan gjenbrukes. Dagens tomter er for små til at en kan ha masser liggende «i tilfelle» det skulle oppstå behov for dem. Kontakt teknisk etat i kommunen om muligheter til å bli kvitt massene gratis. Vet du derimot hvor du vil bruke dem, til oppfylling, voll, lekebakke eller lignende, bør du få massene på plass mens det er maskiner på tomten eller i nærheten.

Spar plenklipping

Plen trenger du kanskje bare ved sitteplassen og oppholds- eller lekeplassen ved huset. Resten kan være villeng som slås én til to ganger om sommeren. Skrinn og tørr sandjord er et velegnet sted å starte opp eng. Les hvordan du går frem på summendehage.no NB! Der vi vil ha eng må vi ikke gjødsle. Tørketålende markblomster pleier å dukke opp av seg selv, men prosessen kan framskyndes ved at markblomster plantes inn her og der. Hent planter i grøftekanter der det vokser mange, eller høst frø og lag planter  selv.

Mindre hagearbeid

Unngå staudeslag som krever mye stell. Bruk kraftige stauder som kan stå lenge på samme sted uten å plantes om og som ikke sprer seg med rotskudd eller selvsåing. Jorda under hardføre, sunne og vakre prydbukser kan dekkes med aviser som skjules med et tynt lag bark. Det kan begrense lukearbeidet. Lag plenkantene slik at de kan klippes med plenklipperen. En kant av heller langs plenen sparer deg for mange timer med håndsaks eller kanttrimmer.

Kjøkkenhagen bør ligge nært kjøkkenet, om mulig.

Legg grønnsakhagen nær kjøkkendøra

Det sparer skritt og gjør at grønnsakene blir lettere tilgjengelig. Med ganger av bord eller heller i grønnsakhagen blir du ikke sølete på beina. Plast under bordene holder ugraset borte.

Begrens vannbehovet

Bruk dryppvanning der vanning trengs mest. Lag en sisterne for å ta vare på takvann eller dreneringsvann der det er mulig. Dekk rundt plantene med gressavklipp eller lignende for å hindre fordamping. Led takvannet dit det er tørt, eller benytt vannet i en dam eller i et regnbed.

Vinterens hage

Busker og trær som rager opp av snøen, med en vakker kappe av nysnø, er et hyggelig syn i en mørk og fargeløs årstid. Når snøen ligger som store såter over murer og pergolaer, oppstår nye romvirkninger, og utsynet fra vinduene gir hageopplevelser også i vinterhalvåret. Tenk spesielt på inngangspartiet, der du ferdes daglig. Prøv å bygge og plante så du oppnår prydverdi hele året. Her er alltidgrønne planter (buksbom, barlind, gran, furu) et stikkord. I milde, snøløse strøk finnes et stort utvalg planter som gir øyenslyst hele året.

Lys i hagen kan være elektrisk eller levende

Lys i hagen

Lykter og lamper kan lyse opp en busk eller hagedetalj utenfor vinduet og gjøre hagen til en del av boligen også når det er mørkt. Velg batteri eller solcelledrevne varianter, eller få en elektriker til å gjøre jobben skikkelig.

De rimeligste plantene

– De som hentes i naturen med grunneierens tillatelse. Flyttes når de er i hvile, før nyveksten tar til.
– Små busker og trær som kan kjøpes i en skogplanteskole.
– Prydbusker i hekk-kvalitet er billigere enn buskkvaliet.
– Planter du lager selv fra frø eller med stiklinger.
– Noen busker og trær kan stikkes rett i jorda på voksestedet – pil, poppel, gråor, sibirkornell, solbær.
– Andre buskslag bør stikkes i et eget bed om våren – leddved, svarthyll, vivendel, berberis, liguster, snøbær, spirea, gullbusk, rips og flere andre. Stiklingene tas som ca. 30 cm lange stykker av siste års vekst i mars og oppbevares i plastpose i kjøleskap til bedet er gjort i stand.
– Stauder kan deles i flere deler.
– Planter som tåler klimaet er billigere i det lange løp enn planter som stadig må skiftes ut

Hagen har sitt eget klima

Hageselskapet har, i samarbeid med Meteorologisk institutt utarbeidet et Klimasonekart for Norge, som viser herdighetssonene i landet fra H1-8, hvor 1 er mildest. Klimasonene er retningsgivende, lokale forhold vil kunne påvirke dem. Vind og trekk, kald jord og dårlige solforhold i hagen kan begrense mulighetene for å dyrke planter som trives på mer gunstige steder i distriktet. Omvendt kan en varm krok ved huset eller en veldrenert solrik bakke gi livsvilkår til planter som ikke regnes som hardføre i klimasonen der du bor. Se etter norsk merking av herdighetssone på plantene når du handler på hagesenteret. Andre land har sjelden den tøffe vinteren Norge opplever.

Hagetanker

  • La barna få plassene med de beste lekemulighetene – der det finnes mest sol, gamle trær og busker, akebakker og lignende.
  • Anlegg ikke noe i hagen uten å prøve plasseringen på forhånd. Legg ut noen plankebord, stikk kjepper i jorda og strekk snorer mellom dem, eller marker kantene på en planlagt sitteplass eller bed med hageslangen eller et tau. Da ser du lett om noe ikke passer, om størrelsen er feil, plasseringen gal og lignende.
  • Tenk på de andre skapningene i hagen! Fuglene liker hager med busker og trær i flere høyder, og frukt og bær. Sommerfugler og andre pollinerende insekter har favorittblomster som du kan plante for å få besøk.
  • Hagelitteraturen gir råd.

Kort om Hageselskapet

Et abonnement på landets største hagemagasin, Norsk Hagetidend, inngår i medlemskontingenten med 10 utgaver årlig, hvor fagkunnskapen møter hagelidenskapen!
Gjennom veiledningstjenesten vår; Hagehjelpen får du medlemsrabatt hos en rekke hagedesigner og hageplanleggere, i tillegg til en rekke rabattordninger på hageutstyr.
Du kan også spørre fagekspertene våre og få personlig svar gratis på e-post.
Medlemmer i det lokale hagelaget har ofte svært god kunnskap om planter og kan fungere som ressurspersoner for de mer uerfarne.

Nå er det bare å sette i gang. Lykke til!