Stortingsmelding om statlig frivillighetspolitikk

12. juni startet arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Det er 10 år siden sist. Kulturdepartementet markerte starten på arbeidet med et innspillmøte med frivillig sektor.

Kulturminister LindaHofstad Helleland 12.6.17Målet med møtet var å få frivillig sektors forventninger til den kommende meldingen. Kulturdepartementet har lagt ut møtet på nett-tv, og du kan se innspillene her:

https://www.regjeringen.no/no/id4/

Hageselskapets innspill finner du ved å spole frem til  73.45. og i vedlagte pdf.

Forutsigbare økonomiske rammebetingelser og forenkling i dialogen med staten var gjengangere, noe kulturminister Linda Hofstad Helleland understreket at hun hadde fått med seg!

Frivilligheten er i endring, og regjeringen ønsker å fange opp endringene og møte frivillighetens behov i en ny tid. Det er ikke staten som skal definere hva frivillig sektor er. Likevel er frivilligheten mangfoldig, og Hofstad Helleland poengterte derfor at frivilligheten må møtes med ulike virkemidler.

Kulturministeren ber om innspill rundt følgende tema:

  • hvordan kan staten best legge til rette for deltakelse og frivillige aktiviteter i dag og i framtiden?
  • hvilke temaer er det viktigst at blir berørt i en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken?
  • hvordan kan staten best legge til rette for nye former for frivillighet og rekruttering av unge frivillige?
  • hvordan bør staten forholde seg til de ulike formene for frivillighet i Norge?

slik at det i fremtiden kan bli mer frivillighet for flere på enklere måter. Hageselskapet ønsker stortingsmeldingen velkommen!