Sykdommer og skadedyr på frukt og bær

Vi anbefaler frukt- og bærsorter som skal klare seg best mulig uten sprøyting. Likevel kan det i enkelte år dukke opp skadegjørere som innebærer problemer. Det er viktig å starte med friskt plantemateriale, slik at ”uønskede gjester” ikke er til stede fra starten av. En del skadegjørere, både sykdommer og skadedyr, er nemlig vanskelige å bli kvitt dersom de først er kommet.

På frukttrær, spesielt unge trær i god vekst, kan det komme bladlus. Disse angriper skuddtoppene og suger på bladene slik at bladene krøller seg. Til slutt stopper skuddveksten opp. Dersom dere ser begynnende angrep bør lusene fjernes for hånd, eller dere kan dusje skuddtoppene med for eksempel grønnsåpevann. Et tegn på at det er bladlus i anmarsj er at maur begynner å trekke opp i treet. Maur bruker nemlig bladlusene som ”melkekuer” og gjør selv sjelden noen skade på plantene. Mark i eplene kan skyldes rognebærmøll, eplevikler og andre sommerfugllarver. Disse må vi bare leve med.

Frukter med synlige skader kan gjerne fjernes etter hvert som de oppdages og fjernes fra hagen, slik at larvene ikke får krøpet over i nye epler. De anbefalte sortene er sterke mot soppsykdommer, slik at angrep av skurv, meldugg m.m. ikke bør representere noe problem.