Ta stiklinger av tomatplanten

Vi hører til stadighet om hvor viktig det er å ta tjuver av tomatplanten, men disse trenger du ikke å kaste. Tjuver kan rehabiliteres til å klare seg på egen hånd.

Tomatplanten har den egenskapen at den skyter rotskudd fra stammen. Det betyr at om du setter en stikling direkte i jorda vil den ganske raskt etablere røtter og ta til å vokse.
Om en “tjuv” har fått vokse seg rimelig stor vil denne egne seg godt som stikling.

Tomat på rehab, – steg for steg:

untitled-1080897
1. Velvoksen tjuv (midten)
Snitt inn mot stammen
2. Snitt inn mot stammen

Fjern de to første grenparene

untitled-1080886
3. Fjern de to første grenparene
Snitt igjen like under den nederste greinen. Ved alle slike punkter er det ekstra ansamling av veksthormoner som vil komme godt med når stiklingen skal i jorda.
4. Snitt en gang til like under den nederste greinen. Ved alle slike punkter er det ekstra ansamling av veksthormoner som vil komme godt med når stiklingen skal i jorda.
Plant dypt i pott med jord helt opp til greinene
5. Plant dypt i potta med jord helt opp til greinene
Vann godt
6. Vann godt
untitled-1080895
7. Plasser den lunt men ikke i sterkt solskinn, – gjerne i skyggen av en velvoksen agurkplante som her.