Årsmøte for Kviteseid Hagelag 2020

Årsmøte for Kviteseid Hagelag 2020

10 personar var til stades på årsmøtet 22.10.20. Vi heldt til på Waldenstrøms kafé. Fekk servert vårrullar og salat samt kaffi og kake. Gjest på årsmøtet var Johannes Skarprud. Han fortalde om "Blomar, Bandak, båt og Blytt". I tillegg song han og spela gitar.

Årsmelding

Sigrun las årsmeldinga. Godkjend.

Rekneskap

Gunvor las opp rekneskapstala. Godkjend.

Val

Hildegunn Rui representerte valnemnda.

Framlegg til styre

  • Gro Magnushommen – ikkje på val – på val i 2021
  • Tayana Saoli – ikkje på val – på val i 2021
  • Sigrun Moen – attval – på val i 2022
  • Ellen Marie Prag – ikkje på val – på val i 2021
  • Åse Irene Pedersen – ikkje på val – på val i 2021
  • Varamedlem: Hilde Haugen og Marit Midtbøen
  • Kasserar utanfor styret: Gunvor Merethe Eilefsen
  • Valnemnd: Hildegunn Rui og Gunn Snaunes

Protokollen vert signert av Marta Bakken og Hildegunn Rui.

Vedlegg