Det planlagte julemøtet i Bø og Sauherad Hagelags den 19.november 2020 avlyses.

Det planlagte julemøtet i Bø og Sauherad Hagelags den  19.november 2020 avlyses.

Vi i styret i Bø og Sauherad hagelag har gått noen runder med oss selv og med de store innskrenkninger på hvor mange som bør møtes i sosiale sammenhenger har vi kommet fram til at slik situasjonen er nå må vi desverre avlyse julemøtet vårt tirsdag den 19.november. Vi tar de nye retningslinjene fra regjering og Folkehelse instituttet om coronasituasjonen på alvor og velger å gjøre dette. Vi er lei oss for at det ble slik, men håper på bedre tider neste år!