Om Hageselskapet Telemark

Om Hageselskapet Telemark

Regionavdelingen har 12 aktive hagelag som tilbyr medlemmene en rekke kurs og grønne aktiviteter.

Hageselskapet Telemark er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Våre arrangementer er åpne for alle medlemmer, også for deg som ikke er medlem. Her møter du hyggelige mennesker med felles interesser; hage og planter. Vi byr på lærerike foredrag, lokale rabattordninger, studieringer innenfor ulike hagetemaer, hyggelige hagebesøk i vakre hager hvor du treffer andre hagevenner og henter inspirasjon til egen hage. På plantebyttearrangementer og plantemarkeder får du tak i billige og sjeldne planter, kanskje noe du har ønsket deg lenge?

Tilbud annonseres blant annet gjennom programårboken ”Hva skjer i Telemark”. De fleste lokallagene finner du også på facebook.


hs_logo_telemark

Kontakt

Leder

Ingunn Finvold

Tlf 932 27 690, epost: ingunn@finvold.org

Nestleder 

Liv Berit Vrålstad

Tlf 991 28 557, epost: liv.b.vraalstad@g.mail.com

Sekretær

Ellen Marie Prag, Tlf 948 36 365, epost: emariepr@online.no

Styremedlemmer

Liv Berit Vrålstad

Kari Synnøve S. Rue

Frid Alfsen

Varamedlem

Jørn Lindholdt

Kasserer

Sigrun Moen (valgt utenfor styret)

Valgkomite

Et medlem fra Kragerø hagelag, et fra Kviteseid hagelag og et fra Nissedal hagelag.

Revisor

Karl Hagerup Nilsen, Gudrun Skogheim.