Tildeles Billes legat

Tildeles Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling. Av de 29 søknadene som kom inn nådde 2 formål helt opp og blir tildelt Billes legat for 2020.

Fra statuttenes formål:

Avkastningen brukes til stipend eller andre utdelinger for å øke interessen for hageblomster og fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, spesielle undersøkelser på hagebrukets område eller å fremme norsk fruktdyrking.


Les mer om Billes legat her

100m2 ble i 2019 plastet ned får å komme i gang med hagen. Drivhuset er tiltenkt til høyre i bildet.

Sunket geodetisk drivhus for varmekrevende stauder i nordisk klima

Øivind Binde har i en rekke år vært interessert i å finne ut hvordan man kan dyrke varmekrevende planter her til lands. Et viktig kriterium er at dyrkingen drives i samspill med naturen. Kunnskap om kretsløpet er avgjørende for å kunne fremme optimal jordhelse og få en best mulig avling.

Med sin interesse for kompostering har Binde utviklet en egen metode, som han kaller Stabilisert Mikrobiell Vermikompost (SMV-kompost). Målet er å formidle til andre hvordan man kan optimalisere dyrkeforholdene til en rekke ulike spennende urter, planter, trær og blomster.

Binde har startet enkeltmannsforetaket Permasenteret og kjøpt en eiendom i Snåsa sentrum til dette formålet. Arbeidet med å bygge opp en demonstrasjonshage ble påbegynt i 2019. Selv om det også skal dyrkes urter og ettårige planter, så er hovedfokuset på stauder. I tillegg til utendørshagen, skal det bygges opp et helårlig drivhus, hvor formen er geodetisk. Dette er først og fremst tiltenkt de varmekjære plantene. Permasenteret søker midler til å sette opp drivhuset.

Tildeling: Kr 50 000,- 


 

Humle til norsk øl

Søker: Carl Stiegler, Søndre Torsnes gård

I 2018 hadde Borg Bryggeri, sammen med Guldkorn – smak på Østfold, en konkurranse for å finne den humlen som kunne fungerte best som smakshumle i øl. Nettopp for å kunne lage et helnorsk øl.

Blant 21 humler samlet inn fra gårder og hager i Østfold, og påfølgende brygging av en testbatch i mikrobryggeriet hos Borg, viste det seg at humle fra Søndre Torsnes gård var den som var best egnet til å gå videre med. Humlen er i dag viltvoksende på gården.

Gården ønsker nå å ta vare på denne humlen, slik at den kan plantes ut hos Borg, på gården, og på sikt hos et par andre gårder.

Tildeling: Kr 50 000,-