Sørreisa hagelag

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Solfrid Bergrud 77864108
Sekretær Judith Edvardsen 77863100
Leder Trine Rydeng t-ryd@online.no 90937753