Hageselskapet Troms

Hageselskapet Troms er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 19 hagelag med aktivitet året rundt så som hagevandringer, studieringer, planteauksjoner, turer, kurs og foredrag. Aktivitetene annonseres gjennom Grønn kalender på hjemmesiden, via Norsk Hagetidend og noen av hagelagene er på Facebook. Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS – Visitnorway.com

Leder

Liv Torunn Alvereng
lt@alvereng.no
Tlf. 958 70 421

Sekretær

Lisbeth J Nergård
lisbethnj@hotmail.com
Tlf. 906 03 432

Styremedlemmer

Anne Berit Fosli
abefosli@gmail.com
Tlf. 907 46 167

Verna Viken
fallvik@hotmail.no
Tlf. 930 88 032

Varamedlemmer

Anne Britt Sneve
a_bsneve@hotmail.com
Tlf. 975 86 173

Lalja Husvik
lajlahusvik@gmail.com
Tlf. 938 10 593