Vent med hagearbeidet

Vent med hagearbeidet

Med uvanlig varmt og snøfritt vær kan det være fristende å starte med vårsjauen i hagen. Men vent, det er ingen tid å vinne. Snarere tvert imot, det er stor fare for å gjøre mer skade enn gagn.

Å gå på våt, telefri jord gjør i første omgang at overflaten blir flat og sammenklistret. Men det er ikke bare overflaten som tar skade av for tidlig tråkk. Opparbeidet struktur dypt nede i jorda er skjør og klapper lett sammen.

God jordstruktur forteller om hvordan jordpartiklene ligger i forhold til hverandre og at det fins små rom mellom dem som inneholder luft. Nødvendige smårom som røttene trenger for å trives, leve og utveksle gass. Tråkker vi på våt jord, ødelegger vi jordstrukturen som er bygget opp gjennom mange år og klemmer lufta ut av den. Det er særlig leirholdig jord som tar stor skade av tråkk.

Å fjerne visne stauderester for tidlig kan dessuten gi frostskader om vi plutselig får kaldere vær. For det er særlig nå, når jorda ligger åpen, at barfrost vil kunne ta knekken på plantene våre. Da er den ekstra lille dynen, løvet fra i fjor, kanskje det som skal til for å berge planten fram til våren.

Så derfor: Ta hagelivet med ro til jorda har tørket opp og blitt sterkere
og det faktisk har blitt vår.

Fortsatt god vinter!