Verv et nytt medlem

Velg mellom våre mange, flotte vervepremier. For hagelag er vervepremien 200 kroner til laget.

Det er to måter å verve nye medlemmer på:
1. Venneverving, der du som medlem får en vervepremie. (Se bilder nederst på siden.)
2. Verv i lag, der hagelaget mottar 200 kroner for hvert nytt medlem. Ingen vervepremie.

Den som blir vervet kan velge mellom Den nyttigste hageboka eller Hage på balkongen som innmeldingsgave.