Hageselskapet Vest-Agder

Hageselskapet Vest-Agder

Regionavdelingen har 14 aktive hagelag som tilbyr medlemmene en rekke kurs og grønne aktiviteter.

Hageselskapet Vest-Agder er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Flere av hagelagene finner du også på Facebook:

Lyngdal hagelag

Søgne hagelag

hs_logo_vest-agderKontakt


Leder

Wiggo Tårnes
wiggo@tarnes.no
Tlf: 481 31 700

Nestleder

Torunn Glomsaker
aagloms@online.no
Tlf: 97167129

Sekretær

Randi Grønsund
rgronsun@gmail.com

Kasserer

Heidi Røinås
heiro@live.no

Styremedlemmer

Inger Grethe Reistad
grethereistad@hotmail.com

Malèn Jerstad
jerstad62@hotmail.com

Varamedlemmer

Katrine Lindstrøm
katrine.lindstrm@gmail.com

Oddveig Hildre Stavrum
oddveig.stavrum@gmail.com