Farsund hagelag

Nyheter

FARSUND HAGELAG PROGRAM 2020

10. februar Ole Kristian Wigemyr kåserer om forberedelser for våren: Gjødsling, kalking og jordforbedring. Sted: Herredshuset i Vanse kl 1900 16. mars

Farsund Hagelag – Årets Hagelag 2018

På representantskapsmøte i region Vest-Agder, ble Farsund Hagelag kåret til Årets Hagelag 2018, med følgende begrunnelse: “Et åpent og spennende lag, med

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Tove Lillebø tove.skyrud@icloud.com 38393185
Styremedlem Birger Bårdsen birger.baardsen@yahoo.no 90271050
Styremedlem Paal Bjørndal paalbjrndal@gmail.com 91625916
Kasserer Solveig Knustad Tønnessen solveig.knustad@hotmail.no 97582218
Styremedlem June Steinsvaag Hansen dikte2000@yahoo.no 92614108
Sekretær Sissel Hansen hansen.egeland@gmail.com
Styremedlem Gunn Turid Gysland gunnturid@live.no 99616406