Hageselskapet Kristiansand

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Helge Lindekleiv
Nestleder Per Kristiansen snekkerservice.sor@gmail.com 91698377
Varamedlem Astrid Wiland
Varamedlem Grete S. Løvland 46924126
Sekretær Siv Nygård 95810201
Kasserer Arthur Haugedal arthur@haugedal.no 38093331