Lyngdal hagelag

Nyheter

Stein i hagen. Årsmøte.

Merk: Ny dato. Velkomen til årsmøtet på Rosfjord strandhotell onsdag 23. oktober kl. 19. Ikkje 16. oktober som det står i “Hva

Prikling

Torsdag 25. april kl. 19 på Rosfjord strandhotell blir det møte om prikling av småplanter ved Birgit Sandtveit. Oddveig Hildre Stavrum vil

Årsmøtet 2016

Mellom anna presenterer styret årsplanen for 2017. Har du spesielle ønskje, kan du fremja dei på møtet. I tillegg vil Renate Westmoen

«1000 åpne hager» i Lyngdal

«1000 åpne hager» i Lyngdal

Hagen til Birgit og Odd ligg i ei bratt skråning ned mot elva. Her finn du forseggjort murarbeid, mange sitteplassar og sjølvsagt

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Lindy Sørland lindy.sorland@ge.com 97142456
Nestleder Anne-Kathrine Abrahamsen akaabra@frisurf.no 93848184
Varamedlem Sofie Ommedal piavarp@gmail.com 97967805
Varamedlem Bjørg Dyrstad Salvesen oesal@online.no 97167630
Kasserer Astrid Nakkestad Astridnakkestad@gmail.com 95910589
Leder Oddveig Hildre Stavrum oddveig.stavrum@gmail.com 99167399
Styremedlem Kolbjørn Stuestøl kolbjoern@stuestoel.no 91781125