Hageselskapet Vestfold

Hageselskapet Vestfold

Hageselskapet Vestfold er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 12 aktive hagelag og oppfordrer medlemmene til å søke omgang med andre hage- og planteglade – for inspirasjon og økt kunnskap. Regionavdelingen er opptatt av at planteglede i Norge handler om å tilegne seg kunnskap om de plantene som trives der vi bor.

Hageselskapet Vestfold byr på byr på en rekke grønne aktiviteter og tilbud som annonseres blant annet gjennom programårboken ”Hva skjer i Vestfold”. Flere av hagelagene finner du også på facebook.

Styret i Hageselskapet Vestfold:
Leer: Linda Louise Næss, tlf 990 23 064
Nestleder: Kjell Arne Bay, tlf 911 02 948
Sekretær: Torill Wilskog, tlf 913 51 534
Styremedlem: Anne Beate Haug, tlf 926 18 278
Styremedlem: Tellef Lund, tlf 917 90 846