Kontakt

Her finner du oppdatert kontaktinfo til styret i Hageselskapet Vestfold.

hs_logo_vestfoldLeder

Linda Louise Næss
louisenss@gmail.com
Tlf 99 02 30 64

Nestleder

Lars Sølversen
lamage75@hotmail.com
Tlf.908 29 171

Sekretær

Torill Willskog
wilskog@live.no
Tlf. 913 51 534

Kasserer

Jostein Sundby
sundby@vitalvekst.no
Tlf 474 51 332

Styremedlem

Anne Beate Haug
ab.haug@yahoo.no

Tlf. 926 18 278

Styremedlem

Kjell Arne Bay
kjellabay@hotmail.com

Tlf. 911 02 948