Vinner av Hagekulturprisen 2019!

Vinner av Hagekulturprisen 2019!

Utrettelige innsats gjennom 20 år reddet den røde nøkkerosen, som kun finnes i Nærøy kommune, fra utryddelse. Nå er Anne-Lise R. Arntsen og Ottersøy og omegn hagelag tildelt Hageselskapets Hagekulturpris 2019.

Anne-Lise R. Arntsen og Ottersøy og omegn hagelag har fått Hagekulturprisen 2019.

Den røde nøkkerosen er motivet i kommunevåpenet til Nærøy. Lenge var det grunn til å frykte at dette var det eneste stedet den sjeldne planten ville være bevart her i landet. Nøkkeroser er normalt hvite, men denne røde varianten oppstod ved en mutasjon – og kun i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

Den vakre planten ble populær, og var en tid i salg. Andre forsynte seg bare av nøkkerosen og ville ha den i egen hagedam. Avrenning av gjødsel fra dyrket mark førte til rik vekst av andre planter i vannet, og de fortrengte etterhvert nøkkerosen fra sitt naturlige voksested.

Seig kamp
I 20 år kjempet Ottersøy og omegn hagelag og hagelagets mangeårige leder, Anne-Lise R. Arntsen, for å hindre at den vakre sjeldenheten forvant fra kommunen for godt. Mange av tiltakene de iverksatte feilet, men de ga aldri opp. Oppgaven var nok atskillig større enn hagelaget hadde trodd på forhånd. Blant annet måtte man leie inn dykkere for å hjelpe planten med å finne fotfeste på bunnen av dype, mudrete vann. Redningsarbeidet foregikk i samarbeid med kommunen og fylket som bevilget penger, og etter årelang kamp klarte de å få den røde nøkkerosen til å etablere seg i flere vann i kommunen.

Arntsen har også deltatt i arbeidet med i Fylkesmannens handlingsplan for fremmede, skadelige arter og var en av ildsjelene bak arbeidet med Barnas hageselskapnasjonalt. Hun dyrker fram egne planter, holder familiens frodige og mangfoldige hage åpen for publikum, og tilbyr omvisninger.

Anne-Lise R. Arntsen og Ottersøy og omegn hagelag har gjennom sitt virke over mange år, bidratt til å realisere Hageselskapets formålsparagraf om å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og hagens positive helseeffekt.

Hagekulturprisen overrekkes prisvinnerne på Sopin-festivalen på Kolvereid lørdag 21. september.

 

Retningslinjer for Hageselskapets Hagekulturpris

  • Prisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf.
  • Prisen består av et trykk av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, utformet som et diplom, samt en plakett for markering av tildelingen.
  • Forslag til kandidater innhentes fra Hageselskapets regionavdelinger og Hageselskapets administrasjon. Hver regionavdeling kan sende inn ett forslag til Hageselskapets administrasjon innen fristen.
  • Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen etter innstilling fra administrasjonen. Det deles ut én pris hvert år.

Tidligere vinnere av Hagekulturprisen