Virkemidler for å kunne fase ut torv fra privatmarkedet innen 2025

Virkemidler for å kunne fase ut torv fra privatmarkedet innen 2025

TILGJENGELIGHET

Stadig flere hagedyrkere bor i byer og tettbygde strøk. Vi ser at mange tar i bruk balkongen og dyrkbare fellesområder rundt blokker og i borettslag for å dyrke egen, kortreist mat – i tråd med myndighetenes ønske om mer urbant landbruk.

I byene lever flere og flere bilfritt og stadig færre har tilgang til bil/henger. Dette bør myndigheten ta konsekvensene av. For å imøtekomme folks behov for god jord, ser vi for oss et system der kommunen har pop-up utsalg av kompostbasert jord fra gjenvinningsstasjonene, rundt om i byen om våren.

 

BEDRE MERKING

Tydelig og enkel merking av innholdet i posejord vil gjøre det lettere å gjøre gode valg. Prosentvis mengde torv, sand, kompost osv. er lett for de fleste å forholde seg til og vil gjøre det enklere å sammenlikne forskjellige produkter.

Vi foreslår at det bør stilles krav til merking av torvmengden på forsiden av jordposene.

Det bør innføres en maksgrense for torv, 50 % eller lavere, i jordprodukter solgt til privatpersoner.

Når man kjøper en pose med jord bør det også komme frem hvilket CO2 avtrykk produktet har. Denne type merkeordning er allerede på vei inn i matvarebransjen.

 

PRIS

Under et besøk i flere hagesentre i og rundt Oslo i september 2019, forteller ansatte oss at kundene gjerne vil kjøpe torvfritt, men at de ofte ombestemmer seg på grunn av høy pris. Torvfrie alternativer koster jevnt over 3–4 ganger mer enn torvholdig jord i sekk.

Det er også gjennomgående at det er torvholdig jord som selges med kvantumsrabatt, «Ta 5, betal for 4».
Hageselskapet mener at slik pakkeprising av torvbasert jord bør forbys.

 

PLASSERING I BUTIKK

Med unntak av ett hagesenter vi besøkte, hadde alle utsalgsstedene plassert torvproduktene fremst i butikken. Torvfrie alternativer er gjennomgående vanskeligere å finne. Vi opplevde også å måtte spørre om pris på de torvfrie alternativene, mens de torvholdige var ferdig priset.

I ett hagesenter fant vi en plakat med 10 budskap om torv, hvor første budskap lyder: Torv er i særklasse verdens beste dyrkingsmedium.
Vi mener denne type markedsføring av torv bør unngås dersom hagefolk skal gjøre gode, torvfrie valg.

 

LÆRE OM KOMPOSTERING

Å kompostere eget kjøkken- og hageavfall reduserer ikke bare husstandens søppelmengde, men begrenser samtidig behovet for å kjøpe jord- og gjødselprodukter i hagesenteret. I flere kommuner belønnes gjennomført kompostkurs med rabatt både på kompostbinge og renovasjonsavgift.
Vi mener flere kommuner burde premiere hjemmekompostering.

 

OPPSUMMERING

For at hagefolk faktisk skal velge torvfrie alternativer bør myndighetene legge bedre til rette for dette. Hageselskapet mener at slik det er i dag, legges valget kun på forbrukeren. Torvfritt finnes i blomsterbutikkene og i hagesentre, men det er dyrt og ofte dårlig plassert i butikk. Billig og bra hagekompost finnes ved flere gjenvinningsstasjoner, men når stadig flere lever bilfritt i byene blir komposten i praksis mer utilgjengelig.

Når vi vet at vi innkjøpsvanene våre styres av pris, tilgjengelighet og noe så enkelt som vareplassering, mener vi at myndighetene i tiden fremover bør legge føringer på utsalgsstedene slik at det blir lett å velge rett – altså torvfritt.

I tillegg vil kunnskapsformidling om kompostering i egen hage bidra til å begrense behovet for kjøpt jord og gjødselprodukter.

 

 

Det norske hageselskap
Oslo, 25. september 2019